Wednesday, 28 January 2015

วิธีการคัดเลือกนักแสดง ในหนังโฆษณา "ตะวัน" น้ำพริก นำแสดงโดย บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ถ่ายทำโดย #SkyExits Production House : Sky Exits Film Director : Aum Sky Exits

วิธีการคัดเลือกนักแสดง ในหนังโฆษณา "ตะวัน" น้ำพริก

นำแสดงโดย บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ถ่ายทำโดย #SkyExits

Production House : Sky Exits


Film Director : Aum Sky Exits
No comments: